Cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia 


NOVINKY

Terapia rázovou vlnou                                                    

1 sedenie                                                                                             25 €  

4 sedenia                                                                                             100 € + 1 sedenie                                

odstraňovanie celulitídy 10 sedení                                                 350 €


Vyšetrenie znamienok 

celotelové vyšetrenie, kompletný screening                               60 €

vyšetrenie jedného znamienka                                                       10 €

odstránenie znamienka                                                                    10 € - 15 € (podľa množstva použitého materiálu)


 

Potvrdenie o návšteve lekára 

na žiadosť pacienta

1 €

Meranie krvného tlaku 

na žiadosť pacienta 

1 €

Spotrebný materiál 

pri vybratí jedného kožného / podkožného novotvaru 

10 - 15 

Vystavenie bodového hodnotenia úrazu  

alebo sťaženého spoločenského uplatnenia (podľa zložitosti) 

10 - 15 €

Chirurgické vyšetrenie 

ako samoplatca na žiadosť pacienta 

20 €

Konzultácia 

druhý názov pacienta 

10 €

Posudok o úraze 

pre políciu o PN a dobe liečenia 

20 

Lekárska správa 

pre sociálnu poisťovňu, resp. zamestnávateľa na žiadosť pacienta 

 10 

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

pre iné ako liečebné účely, kópia zdravotnej dokumentácie pri jej strate 

10 €

Vypísanie poistnej udalosti

pre komerčné poistenie 

10 

Potvrdenie prihlášky 

na VŠ alebo dokumentov do zamestnania 

10 

Podanie injekčnej terapie 

alebo očkovanie na žiadosť pacienta 

5 €