Vyšetrenie znamienok digitálnym dermatoskopom


Čo je digitálny dermatoskop?

Digitálna dermatoskopia je nová neinvazívna vyšetrovacia metóda, zameraná na vyšetrovanie pigmentových lézií kože, ale predovšetkým na včasnú diagnostiku malígneho melanómu.

Malígny melanóm patrí medzi najzhubnejšie kožné nádory, ktorého výskyt bohužiaľ neustále narastá, každých 10 rokov sa výskyt melanómu zdvojnásobuje a jeho diagnostika v mladších vekových skupinách nie je dnes už žiadnou raritou. Malígny melanóm je o trochu častejší u žien ako u mužov, asi v pomerne 1,5:1. Medzi najvýznamnejšie etiologické faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku melanómu sú UV žiarenie a typ kože.

U každého nádorového procesu je dôležitá včasná diagnostika a terapeutické riešenie - odstránenie nádoru. Koža má tú výhodu, že ju môžeme voľným okom vidieť, a tak postrehnúť malígnu transformáciu (premenu) pigmentového znamienka. Preto je veľmi dôležité, aby každý poznal znaky malígneho zvrhávania:

  • zväčšenie vertikálnym alebo horizontálnym smerom
  • nepravidelné sfarbenie
  • krvácanie
  • svrbenie, prípadne bolestivosť

Sú to signály, ktoré varujú, že v znamienku sa niečo deje.

Digitálny dermatoskop využíva optické zariadenie s vysokou rozlišovacou a zväčšovacou schopnosťou až 70- násobnou. Na základe digitálnej analýzy stanoví mnoho špecifík pigmentovej škvrny, ktoré ešte nie sú voľným okom postrehnuteľné. Po zložitej, ale veľmi rýchlej počítačovej analýze sa vyhodnotí miera bezpečnosti pigmentového ložiska. Všetky dáta sú samozrejme zaznamenávané na elektronické médium, čo umožňuje porovnávanie predchádzajúcich a súčasných stavov kožných prejavov.